Archive for the ‘Amanda Palmer’ Category

מי צריך את זה בכלל?

29/09/2010
למה להתאהב כשאתה יודע שזה כרוך בכל כך הרבה סבל וכאב?
אתה באמת חושב שהפעם זה יהיה שונה?
אנשים הם אנשים ואתה לא יכול לשנות את הטבע האנושי 

הישאר בעבודה המעצבנת אך מתגמלת שלך
תמשיך לשאוב סיפוקים מדברים חומריים
ושתה את עצמך לדעת, כדי לא לדעת

העלם בין ספרים וסיפורים
בטלוויזיה של היום יש סרטים טובים
וסדרות באיכות גבוהה

שכח את עצמך
שכח את בעיותך
שכח את עולמך
הקטן
הקטנוני

וצלול
צלול אל תוך המוזיקה
זאת שמגבירה את כאבך
צלול אל תוך הים
עד שלא תשמע שוב דבר
צלול לתוך שינה עמוקה
שם גם הסיוטים לא יפגעו בך